Společenství vlastníků jednotek čp 473

Novinky5.8.2022
Seznam dlužníků společenství k datu 31.7.2022.
21.7.2022
Infomace o Nepřevzatých Vyúčtování za období 1.1.2021 až 31.12.2021 pro BJ 302 a BJ 543 .
27.6.2022
Zápis ze schůze Výboru konané dne 16.6.2022
30.5.2022
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.5.2022
10.5.2022
Zápis ze Shromáždění SVJ domu č.p. 473 v Milovicích konaného dne 26.4.2022
19.4.2022
Vážení spoluvlastníci. Připomínáme jednání shromáždění vlastníků které se uskuteční v úterý 26.4. od 19:00 hod v malém sále KD Milovice
Pozvánka viz odkaz.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro člena Výboru Společenství ktterá je součástí pozvánky. Plná moc musí být ověřena!!!
Průvodní dopis k programu jednání a Zpráva o činnosti viz odkaz.
3.4.2022
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční v úterý 26.4.2020 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.
Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!
2.4.2022
Zápis ze schůze Výboru konané dne 24.3.2022
14.3.2022
Zápis ze schůze Výboru konané dne 7.3.2022
31.1.2022
Zápis ze schůze Výboru konané dne 17.1.2022
14.12.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 2.12.2021
7.12.2021
Vážení spoluvlastníci. Od 1.1.2022 dle nově schválené Obecně závazné vyhlášky č.5/2021 města Milovice
NEBUDE poplatek za likvidaci komunálního dopadu za uživatele/poplatníky odvádět SVJ
NOVĚ POPLATNÍK:
Fyzická osoba trvale přihlášena v obci nebo
Fyzická/právnická osoba vlastnící nemovitost, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba
je povinen vyplnit ohlašovací formulář viz OZV č.5/2021 města Milovice, a to za každou osobu přihlášenou na území města Milovice (platí i pro vlastníka nemovité věci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba), kdy za nezletilého vyplní formulář zákonný zástupce, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.
JAK MŮŽETE VYPLNIT OHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ?
1) Osobně na pokladně MěÚ Milovice (formulář je ke stažení na webových stránkách města nebo Vám bude vydán na místě) a obratem Vám bude sdělen variabilní symbol.
2) Elektronicky přes Portál občana, který bude v novém roce nově spuštěn. Variabilní symbol Vám bude zaslán na email či datovou schránkou uvedenou ve formuláři.
Po vyplnění ohlašovacího formuláře bude každému občanovi vygenerován desetimístný variabilní symbol, který bude uvádět při platbě bankovním převodem na číslo bankovního účtu vedeného u Komerční banky, a.s. 123-3109150217/0100, a to z důvodu spárování plateb.
VÝŠE POPLATKU, ÚLEVA a SPLATNOST:
Výše poplatku zůstává stejná, a to 840 Kč na kalendářní rok.
Pro občany, kteří v příslušném roce dovrší věku 71 let a výše se poskytne úleva ve výši 300 Kč, zaplatí tedy 540 Kč.
Poplatek lze zaplatit jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního roku.
viz webové stránky města Milovice.
6.12.2021
Zápis z mimořádné schůze Výboru konané dne 24.11.2021
3.11.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 26.10.2021
12.10.2021
Zasíláme Vám oznámení o výměně bytových telefonů a venkovních zvonkových tabel , která bude realizována v našem BD Mírová č.p. 473 v termínu 1.11. - 10.12.2021, viz orientační harmonogram.
27.9.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 15.9.2021
22.8.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 4.8.2021
Zápis z volební schůze Výboru konané dne 4.8.2021
6.8.2021
Zápis ze Shromáždění SVJ v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 29.6.2021
23.6.2020
Vážení spoluvlastníci. Připomínáme jednání shromáždění vlastníků které se uskuteční v úterý 29.6. od 19:00 hod v malém sále KD Milovice
Pozvánka viz příloha.
Z důvodu končícího mandátu stávajících členů výboru a nutnosti volby nového výboru SVJ pro zajištění pokračování chodu Společenství apelujeme na účastí na tomto shromáždění.
K účastí na jednání je v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictvím nezbytné:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.
Vzor Čestného prohlášení o provedeném samotestování viz šablona které můžete vyplnit již před příchodem na jednání shromáždění nebo v místě jednání.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro člena Výboru Společenství ktterá je součástí pozvánky. Plná moc musí být ověřena!!!
Materiály k programu jednání viz přílohy níže.
Nabídka spol J. Jambora na výměnu domácích telefonů a venkovních zvonkových panelů viz příloha 1. a příloha 2.
Rozpočet SVJ na rok 2022 příloha 3.
a Dlouhodobý plán investic příloha 4.
13.6.2020
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční v úterý 29.6.2020 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.
Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
1.6.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 27.5.2021
21.5.2021
Informace o přerušení dodávky pitné vody ve vchodech A,C a E od středy 26.5.do pátku 28.5.
20.5.2021
Informace o realizaci odvětrání střešního pláště a opravy netěsností střechy od pátku dne 21.5. do 28.5.2021.
11.5.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 5.5.2021
9.5.2021
Výsledky hlasování o návrzích předkladaných k hlasování ke dni 27.4.2021.
12.4.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 7.4.2021
11.4.2021
Vážení spoluvlastníci. Předkládáme Vám ke schválení návrhy, které projednal na svém jednání Výbor společenství dne 7.4.2020 .
Průvodní dopis s detailními informacemi včetně zprávy o činosti v roce 2020 viz odkaz.
4.4.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 24.3.2021
17.3.2021
Informace o přerušení dodávky pitné vody ve vchodu B v pátek dne 19.3.2021.
14.3.2021
Informace o demontáži starých poštovních schránek, opravě omítek a venkovním nátěrů vstupů.
1.3.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 24.2.2021
24.1.2021
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.1.2021
a Výsledky hlasování o návrzích předkladaných k hlasování dne 8.1.2021.
6.1.2021
Vážení spoluvlastníci a uživatelé BJ. Ve čtvrtek 7.1. 2020 okolo 8:30 hod dojde ke krátkodobému výpadku dodávky el. proudu v jednotkách vteřin z důvodu ověřování funkčnosti hlavních jističů el. proudu ve všech vchodech. Děkujeme za pochopení.
15.12.2020
Vážení spoluvlastníci. Předkládáme Vám ke schválení tyto návrhy.
Průvodní dopis s detailními informacemi viz odkaz.
Návrh rozpočtu na rok 2021 a Nabídka na zhotovení odvětrání půdního prostoru od spol. IZOSERVIS s.r.o.
11.12.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 7.12.2020
29.11.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.11.2020
19.11.2020
Výzva Výboru společenství uživatelům BJ Pořádek okolo kontejnerů na směsný odpad.
26.10.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 19.10.2020
15.10.2020
Výzva Výboru společenství uživatelům BJ Sklep neni odpadkový koš.
10.10.2020
Vážení spoluvlastnící,zasíláme Vám Informaci o rekonstrukci elektrorozvodných skříní na chodbách a možnosti objednání kliček čtyřhranů.
9.10.2020
Vážení spoluvlastníci, zasíláme Vám Informaci o odložení realizace Odvětrání střešního pláště a nástřik izolační barvy na střechu na rok 2021.
a Informaci o odložení realizace Výměny bytových telefonů na rok 2021.
6.10.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 24.9.2020
5.10.2020
Informace o nových poštovních schránkách a demontáži stávajících.
24.9.2020
Informace o provádění výmalby ve sklepích.
22.9.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 14.9.2020
17.9.2020
Vážení spoluvlastníci. Připomínáme na termín vyklízení sklepních prostor který je plánován na úterý 22.9. Všechny předměty (kromě kočárků, jízdních kol, koloběžek, odstrkovadel a podobných předmětů) budou bez vyjimky odstraněny a to i v případě, že budou označeny
viz dopis spoluvlastníkům ze srpna tohoto roku.
23.8.2020
Vážení spoluvlastníci a uživatelé BJ. Připomínáme Vám nutnost vyzvednutí nových klíčů od vchodových dveří. Od 1.9.2020 nebude přístup do domu bez těchto klíčů možný, viz dopis spoluvlastníkům.
8.6.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 27.5.2020
4.5.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 29.4.2020
30.4.2020
Výsledky hlasování o návrzích předkladaných k hlasování dne 10.04.2020.
15.4.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 8.4.2020
11.4.2020
Vážení spoluvlastníci. Předkládáme Vám ke schválení, které projednal na svém jednání Výbor společenství dne 18.3.2020 tyto návrhy.
Průvodní dopis s detailními informacemi viz odkaz.
30.3.2020
Otevřenný dopis členů Výboru společenství k aktuální situaci viz odkaz.
23.3.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.3.2020
14.3.2020
Shromáždění společenství vlastníku jednotek plánované na 2.4.2020 je ZRUŠENO . Další informace budou zveřejněny po jednání Výboru dne 18.3.2020.
11.3.2020
Dne 12.3. od 7:00 do 15 hod je plánované přerušení dodávky el. proudu do našeho domu. Viz Oznámení ČEZu .
8.3.2020
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční ve čtvrtek 2.4.2020 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.
Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
27.2.2020
Dne 28.2. od 8:00 hod bude VAK Nymburk provádět výměnu hlavních vodoměrů ve sklepních prostorech. Bude touto výměnou docházet ke krátkodobému výpadku dodávky vody ve všech vchodech. Děkujeme za pochodení.
18.2.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 12.2.2020
29.1.2020
Žádáme majitele/uživatele BJ 141,143,201,322,323,331,332,433 a 441 o zpřístupnění vodoměrů dne 13.2.2020. u kterých u kterých dálkový odečet indikuje nulové náměry nebo jiné chyby. viz harmonogram přílohy.
V případě, že v uvedený termín nemůžete, kontaktujte prosím Prejzovou Jitku, tel: 773 773 596 (od 9.00 do 15.00 hod.), email: j.prejzova@softlink.cz ze spol. SoftLink. nebo Výbor SVJ na e-mail SVJ spolecenstvi.vlastniku.cp473@seznam.cz
26.1.2020
Zápis ze schůze Výboru konané dne 15.1.2020
13.1.2020
Výsledek hlasování o Rozpočtu na rok 2020
Schválený rozpočet na rok 2020
6.1.2020
Seznam dlužníků k datu 31.12.2019
15.12.2019
Průvodní dopis k rozpočtu na rok 2020 viz odkaz.
Návrh rozpočtu na rok 2020
3.12.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 27.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020
6.11.2019
Žádáme o zpřístupnění vodoměrů ve vybraných bytových jednotkách u kterých nedošlo k výměně vodoměrů v řádném termínu 15. a 16.10. nebo u kterých dálkový odečet indikuje nulové náměry v náhradním termínu dne 14.11.2019. viz harmonogram přílohy.
V případě, že v uvedený termín nemůžete, nebo po termínu výměny vodoměrů ve vaší BJ nebyla žádná spotřeba vody kontaktujte prosím Prejzovou Jitku, tel: 315 707 140 (od 9.00 do 15.00 hod.), email: j.prejzova@softlink.cz ze spol. SoftLink.
31.10.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 22.10.2019
30.9.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 17.9.2019
22.9.2019
Připomínáme blížící se termín výměny vodoměrů v našem BD Mírová 473, jenž se uskuteční ve dnech 15 a 16.10.2019, viz orientační harmonogram.
Kdo požaduje výměnu nefunkčního kulového bytového uzávěru vody, prosíme o nahlášení s uvedením čísla BJ na e-mail Správce domu do úterý 1.10. 2019. Správcem domu bude objednán instalatér k provedení jeho výměny.
21.8.2019
Výměna vodoměrů v našem bytovém domě Mírová 473 se uskuteční ve dnech 15 a 16.10.2019, viz harmonogram. Připomínáme vlastníky a nájemníky BJ na povinnost zpřístupnění vodoměrů.
4.8.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 11.6.2019
23.4.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 16.4.2019
Zápis z volebního jednání Výboru konaného dne 16.4.2019
22.4.2019
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 8.4.2019
7.4.2019
Otevřenný dopis pro Vlastníky domu č.p. 473 od předsedy SVJ Milana Slavíčka
25.3.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 21.3.2019
18.3.2019
Shromáždění společenství vlastníků se uskutečn v pondělí 8.4.2019 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
13.2.2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 7.2.2019
8.2.2019
Výsledek hlasování o Rozpočtu na rok 2019
Schválený rozpočet na rok 2019
18.12.2018
Průvodní dopis k rozpočtu na rok 2019 viz odkaz.
Návrh rozpočtu na rok 2019
17.12.2018
Zápis ze schůze Výboru konané dne 11.12.2018
Návrh rozpočtu na rok 2019
Zápis ze schůze Výboru konané dne 16.10.2018
30.4.2018
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.4.2018
Zápis z volebního jednání Výboru konaného dne 18.4.2018
3.4.2018
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 21.3.2018
4.3.2018
Zápis ze schůze Výboru konané dne 19.2.2018
2.3.2018
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční 21.3.2017 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Otevřený dopis předsedy společenství viz odkaz.
25.1.2018
Zápis ze schůze Výboru konané dne 9.1.2018
22.11.2017
Vyklízení sklepních prostor od nahromaděných věci spol. YABOK proběhne ve dnech 27.11. a 29.11. viz. Pokyny k vyklízení sklepů
20.11.2017
Připomínáme termín Shromáždění společenství vlastníků, které se uskuteční 22.11.2017 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.Na shromáždění bude mimo jiní projednáván Rozpočet na rok 2018.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
12.11.2017
Zápis ze schůze Výboru konané dne 8.11.2017
10.11.2017
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční 22.11.2017 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
30.9.2017
Zápis ze schůze Výboru konané dne 20.9.2017
15.5.2017
Informace o malování ve vchodech A a B a výměna vchodových dveří viz odkaz.
17.4.2017
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 5.4.2017
21.3.2017
Aktualizace Seznamu členů SVJ Pokyny viz. průvodní dopis.
20.3.2017
Zápis ze schůze Výboru konané dne 8.3.2017
13.3.2017
Oprava zvonků a Výměna jmenovek na zvoncích nahlášení viz návod.
12.3.2017
Zápis ze schůze Výboru konané dne 13.2.2017
9.3.2017
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční 5.4.2017 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
19.1.2017
Informace o způsobu hlášení závad a poruch Ing. Václav Dula - spráce domu.
18.1.2017
Zápis ze schůze Výboru konané dne 12.1.2017
12.12.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 8.12.2016
Zápis z volebního jednání Výboru konaného dne 8.12.2016
4.12.2016
Připomínáme vlastníkům a nájemníkům BJ závazný text Domovního řádu domu č.p.473 v Milovicích
Domovní řád vychází ze Stanov, které byly schváleny na Shromážděním společenství vlastníků jednotek dne 15.11.2016.
28.11.2016
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 15.11.2016
Text finální verze Stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 473 v Milovicích..
7.11.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 17.10.2016
Seznam dlužníků k datu 31.10.2016
1.11.2016
Připomínáme termín Shromáždění společenství vlastníků, které se uskuteční 15.11.2016 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.Na shromáždění budou projednávány stanovy shromáždění. Pozvánka, viz příloha.
Pro identifikaci vlastníků bude nezbytné mít u sebe občanský průkaz. Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!
Text konečné verze Stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 473 v Milovicích..
16.10.2016
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční 15.11.2016 od 19:00 hod. v malém sále Kulturního domu v Milovicích.Na shromáždění budou projednávány stanovy shromáždění. Pozvánka, viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!
19.9.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 5.9.2016. Jednací řád Shromáždění SVJ domu Mírová 473 v Milovicích
Text návrhu nových Stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 473 v Milovicích..
18.9.2016
Pokyny k projednávání nových stanov společenství viz Průvodní dopis výboru včetně schváleného harmonogramu projednávání.
Text návrhu nových Stanov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 473 v Milovicích..
17.8.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 2.8.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 27.7.2016
10.7.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 13.6.2016
5.6.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 17.5.2016
1.5.2016
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 6.4.2016
14.3.2016
Shromáždění společenství vlastníků se uskuteční 6.4.2016 od 19:00 hod.v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
21.2.2016
Zápis ze schůze Výboru konané dne 28.1.2016
Cena vodného a stočného v roce 2016 společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
27.12.2015
V Minulém týdnu provedena výměna televizních antén a instalace nových zesilovačů, jenž zlepšují kvalitu tel. signálu a umožnují příjem nových regionálních TV a CT v HD kvalitě.
V případě problému s příjmem TV kontaktujte SVJ prostřednictvím e-mailu.
23.11.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 3.11.2015
29.9.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 9.9.2015
11.8.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 22.6.2015
17.5.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 28.4.2015
2.5.2015
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 14.4.2015
31.3.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 24.3.2015
20.3.2015
Shromáždění vlastníků společenství se uskuteční 14.4.2015 od 19:00 hod.v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
10.3.2015
Výměna vadných bytových uzávěrů proběhne dne 25 a 26.3. Harmonogram v oznámení o Výměně vadných bytových uzávěrů
18.1.2015
Zápis ze schůze Výboru konané dne 12.1.2015
23.12.2014
Přidány odkazy na Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 3/2014 o výši poplatku za komunální odpad pro rok 2015
a Cena vodného a stočného v roce 2015 společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.
30.11.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 25.11.2014
21.10.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 14.10.2014
28.9.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 23.9.2014
6.8.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 15.7.2014
31.5.2014
Výměna vodoměrů bytového domu Mírová 473 se uskuteční ve dnech 10 až 12.6.2014, viz aktualizovaný harmonogram.
29.5.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 21.5.2014
22.5.2014
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 1.4.2014
14.5.2014
Zápis z volební schůze Výboru konané dne 29.4.2014 a Zápis ze schůze Výboru konané dne 29.4.2014
12.3.2014
Zápis ze schůze Výboru konané dne 11.2.2014
1.3.2014
Shromáždění vlastníků společenství se uskuteční 1.4.2014 od 19:00 hod.v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
10.2.2014
Průkaz energetické náročnosti bytového domu Mírová 473
Zápis ze schůze Výboru konané dne 14.1.2014
18.12.2013
Odečet vodoměrů všech bytů dne 5.1.2014 od 18:00 hod
15.12.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 10.12.2013
17.11.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 29.10.2013
10.10.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 18.9.2013
5.8.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 27.6.2013
3.6.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 23.5.2013
26.5.2013
Zápis ze Shromáždění vlastníků jednotek v domě č.p. 473 v Milovicích konaného dne 17.4.2013
11.4.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 7.3.2013
4.4.2013
Dne 4.4.2013 bylo provedeno sjednocení zámků FAB u sklepních prostor. Další informace viz tento odkaz.
12.3.2013
Shromáždění vlastníků společenství se uskuteční 17.4.2013 od 19:00 hod.v malém sále Kulturního domu v Milovicích. Pozvánka viz příloha.
Aby bylo Shromáždění vlastníků usnášení schopné, je nutná účast minimálně 50% všech spoluvlastníků! Pokud se v tento den nemůžete Shromáždění zúčastnit osobně, napište, prosím, plnou moc pro svého souseda nebo pro zástupce daného vchodu. Plná moc musí být ověřena!!!
3.3.2013
Zápis ze schůze Výboru konané dne 14.2.2013
2.1.2013
Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 7/2012 kterou se mění příloha č. 1 OZV č. 6/2011 o poplatku za komunální odpad.